Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

0minút, 42sekúnd

Študijný odbor (ŠO): všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Študijný program (ŠP): neurológia

Študijný program neurológia v rámci III. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) je akreditovaný len od roku 2013, napriek tomu doktorandské štúdium už ukončilo 5 študentov a aktuálne (šk.r. 2021/2022) je zaradených 14 študentov.

Doktorandské štúdium umožní mladým lekárom zapojiť sa do vedeckovýskumných projektov na pracovisku, naučiť sa vedeckej práci, absolvovať zahraničné študijné pobyty, nadviazať medzinárodné kontakty a súčasne aj prispieť k rozvoju vedeckovýskumnej činnosti na pracovisku. Vedecká výchova je realizovaná pod vedením skúsených pracovníkov kliniky, ale aj v spolupráci s inými predklinickými a klinickými pracoviskami LF UPJŠ, ale aj LF UK a LF v Českej republike.


Študuj na UPJŠ