Prejsť na obsah

História kliniky

1minút, 38sekúnd

Ortopedická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach vznikla v roku 1948 ako druhá klinika ortopédie na Slovensku. Za prednostu bol ustanovený doc. MUDr. Jaromír Štepán, ktorý viedol pracovisko do roku 1957. S pravidelnou výučbou ortopédie v Košiciach sa začalo v roku 1954. Vedecká činnosť bola zameraná hlavne na problematiku vrodeného vykĺbenia bedrového kĺbu, na choroby ramena a rehabilitáciu.

V roku 1957 sa stal prednostom kliniky doc. MUDr. Miroslav Haluzický, CSc. Ortopedickú kliniku viedol do roku 1978. Ústrednou témou vedecko-výskumnej činnosti kliniky boli v tom čase aseptické kostné nekrózy, chondropatie epifýz femoru a onkologická ortopédia.

V roku 1971 prišiel pracovať na ortopedickú kliniku MUDr. Michal Kováč, CSc., ktorý po atestácii a habilitácii v odbore v roku 1978 prevzal vedenie kliniky a vo funkcii prednostu pôsobil do roku 1990. Vedecko-výskumná činnosť v danej dobe bola zameraná predovšetkým na problematiku porúch krvného zásobenia hlavy stehnovej kosti a úrazov bedrového kĺbu, s dôrazom na hodnotenie výsledkov rôznych operačných metód a osteosyntéz zlomenín horného konca stehnovej kosti.

V roku 1981 sa klinika z pavilónového areálu na Rastislavovej ulici presťahovala do nových priestorov Fakultnej nemocnice s poliklinikou a LF UPJŠ v Košiciach na Triede SNP č. 1.

V období rokov 1990 až 2018 kliniku, už s pozmeneným názvom Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, viedol prednosta doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc. Zaslúžil sa o implementáciu metód regeneračnej medicíny pri liečbe poškodenej kĺbovej chrupky, aseptických kostných nekróz, oneskoreného kostného hojenia a kostných defektov rôznej etiológie. Významnou mierou prispel k rozvoju moderných operačných princípov v primárnej a revíznej endoprotetike kĺbov, onkoortopédii a traumatológii pohybového aparátu.


Študuj na UPJŠ