Prejsť na obsah

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva

0minút, 41sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, fax: +421 55 640 3200 English version

Liečebno-preventívna činnosť kliniky zahŕňa komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení a úrazov pohybového aparátu v detskom aj dospelom veku.

Vedecko-výskumná činnosti je zameraná na základný a aplikovaný výskum týkajúci sa použitia metód tkanivového inžinierstva pri liečbe ochorení pohybového aparátu, inováciu operačných techník v kĺbovej endoprotetike a optimalizáciu liečebnej starostlivosti v gerontotraumatológii. Pracovisko je začlenené do riešiteľského kolektívu viacerých vedecko-výskumných projektov.

Na klinike prebieha pregraduálna výučba domácich aj zahraničných študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, postgraduálna výučba v doktorandskom štúdiu v odbore chirurgia.


Študuj na UPJŠ