UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, fax: (+421 55) 640 3200 English version
 

Liečebno-preventívna činnosť kliniky zahŕňa komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení a úrazov pohybového aparátu v detskom aj dospelom veku.

Vedecko-výskumná činnosti je zameraná na základný a aplikovaný výskum týkajúci sa použitia metód tkanivového inžinierstva pri liečbe ochorení pohybového aparátu, inováciu operačných techník v kĺbovej endoprotetike a optimalizáciu liečebnej starostlivosti v gerontotraumatológii. Pracovisko je začlenené do riešiteľského kolektívu viacerých vedecko-výskumných projektov.

Na klinike prebieha pregraduálna výučba domácich aj zahraničných študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, postgraduálna výučba v doktorandskom štúdiu v odbore chirurgia.

Posledná aktualizácia: 16.10.2018