UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, fax: (+421 55) 640 3200 English version
 

Klinika poskytuje v liečebno-preventívnej činnosti komplexné služby v diagnostike a liečbe chorôb a úrazov pohybového aparátu v detskom aj dospelom veku.

Ťažiskom vedecko-výskumnej činnosti sú možnosti liečby oseálnych a chondrálnych defektov rôznej etiológie pomocou autológnych bunkových implantátov a problematika remodelačných zmien na skelete po implantáciách umelých kĺbových náhrad. Pracovisko je začlenené do riešiteľského kolektívu viacerých vedecko-výskumných projektov.

Na pracovisku prebieha pregraduálna výučba domácich aj zahraničných študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, postgraduálna výučba v odbore ortopédia a doktorandské štúdium v odbore chirurgia.

Posledná aktualizácia: 08.03.2016