Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 22sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, fax: +421 55 640 3200


Prednosta:
doc. MUDr. Marek Lacko, PhD., univerzitný profesor Tel.: +421 55 640 3538 Tel./VoIP: +421 55 234 3423
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
vacat

Sekretárka:
Mgr. Monika Batiová Tel.: +421 55 640 3337 Tel./VoIP: +421 55 234 3423

Docent:
doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc. Tel.: +421 55 640 3537  

Odborný asistent:
MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH Tel.: +421 55 640 3539  
MUDr. Vladimír Filip, PhD. Tel.: +421 55 640 3542  
MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH Tel.: +421 55 640 3535

Asistenti:
MUDr. Martin Foľvarský Tel.: +421 55 640 3543

Interný doktorand:
MUDr. Martin Matúška


Študuj na UPJŠ