Prejsť na obsah

Doktorandské práce

0minút, 40sekúnd

Vnútorné choroby

  • Protizápalový účinok ionizovaného kyslíka v liečbe profesionálnych ochorení respiračného systému. (2016/2017) – rozpracované
  • Profesionálne poškodenie zdravia v ambulantnej praxi všeobecného lekára pre dospelých (2014/2015) – rozpracované
  • Bronchiálna hyperreaktivita a jej význam v diferenciálnej diagnostike intermitentnej dýchavice v internej medicíne. (2010/2011)
  • Funkčné vyšetrovacie metódy v diagnostike profesionálnych ochorení horných dýchacích ciest (2006/2007)
  • Úloha rehabilitácie v liečbe profesionálnych poškodení pľúc (2005/2006)

Verejné zdravotníctvo

  • Stanovenie alkyl fosfátových metabolitov v moči chromatografickou metódou. (2016/2017) – rozpracované
  • Psychická záťaž ako faktor pracovného prostredia. (2010/2011)
  • Posúdenie celkovej fyzickej záťaže u vybraných skupín pracovníkov. (2010/2011)
  • Biologické expozičné testy u pracovníkov vybraných profesií. (2010/2011)

Študuj na UPJŠ