Prejsť na obsah

Vedecko-výskumná činnosť kliniky

0minút, 45sekúnd

Vedecko-výskumná činnosť kliniky je zameraná na moderné diferenciálno diagnostické postupy v diagnostike profesionálnych pneumopathií. Veľká pozornosť je venovaná hodnoteniu profesných faktorov v etiológii „work related diseases“.

Dôležitou oblasťou je v súčasnosti skúmanie vzájomných vzťahov profesionálnej rinitídy a bronchiálnej astmy. Ďalšou oblasťou výskumu je sledovanie priaznivého efektu ionizovaného kyslíka na organizmus u pacientov s Raynaudovým syndrómom a intoxikáciách oxidom uhoľnatým a skúmanie jeho protizápalového efektu na ochorenia dýchacieho systému, najmä silikózy, profesionálnej astmy a rinitídy. V rámci toxikológie je vykonávaný vývoj metodík pre stanovovanie alkyl fosfátových metabolitov pri intoxikáciách organofosfátmi a neopterínu ako včasného markeru silikózy.


Študuj na UPJŠ