Prejsť na obsah

Publikácie

0minút, 36sekúnd

Ľ. Legáth, S. Perečinský, M. Varga, M. Orolin, Z. Tomori, J. Legáth: Latent Airway Hyperresponsiveness: A Phenomenon Bordering Bronchial Asthma Definition
/Latentná hyperreactivita dýchacích ciest – fenomén na okraji definície bronchiálnej astmy/. In: Advances in Experimental Medicine and Biology. ISSN 0065-2598. Roč. 755, s. 97-101.

Bajusová , I., Legáth, Ľ., Gondová, T., Vargová, Z.: Validácia stanovenia kyseliny trans, trans-mukonovej ako biomarkera expozície benzénu metódou HPLC. In: Chemicke Listy. – ISSN 0009-2770. – Vol. 106, no. 4 (2012), s. 293-298.

Kubincová, A., Takáč, P., Chylová, M., Skoderský, M., Hészelyová, V., Legáth, Ľ.: Poruchy funkcií, depresia a kvalita života u pacientiek s karcinómom prsníka .
In: Československá psychologie. – ISSN 0009-062X. – Roč. LV, č. 3 (2011), s. 257-268.


Študuj na UPJŠ