Prejsť na obsah

Špecializačné práce

1minút, 28sekúnd

Pracovné lekárstvo

 • Asociácia medzi Dupuytrenovou chorobou a profesionálnou expozíciou lokálnym vibráciám prenášaným na ruky a dlhodobou nadmernou jednostrannou záťažou horných končatín (2018/2019)
 • Analýza zdravotného stavu u pracovníkov exponovaných hluku a vibráciám. (2018/2019)
 • Profesionálna rinitída v súvislosti s bronchiálnou astmou. (2015/2016)
 • Porucha sluchu z hluku a komorbidity. (2014/2015)
 • Výskyt profesionálnych ochorení v Slovenských magnezitových závodoch v Jelšave v rokoch 1998-2013. (2014/2015)
 • Poškodenie zdravia fajčením u zamestnancov hutníckeho závodu. (2011/2012)
 • Choroba z vibrácií a komorbidity. (2011/2012)
 • Ochorenia horných končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia – prehľad hlavných nozologických jednotiek na KPLaKT. v Košiciach. (2011/2012)
 • Chorobnosť zamestnancov ŽSR v rokoch 2008-2010. (2011/2012)
 • Cestovná medicína ako súčasť pracovného lekárstva. (2010/2011)
 • Entezopatie v oblasti lakťového kĺbu a gamagrafické vyšetrenie. (2010/2011)

Všeobecné lekárstvo

 • Tuberkulóza pľúc – stále aktuálna téma (2018/2019)
 • Autoimunitné zápalové ochorenia čreva (2018/2019)
 • Reumatoidná artritída v ambulancii všeobecného lekára (2018/2019)
 • Pacient s respiračnou symptomatológiou na ambulancii všeobecného lekára (2018/2019)
 • Liečba psoriázy z pohľadu i všeobecného lekára (2018/2019)
 • DH a diabetická noha v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých (2018/2019)
 • Obézny pacient v ambulancii všeobecného lekára (2018/2019)
 • Hepatopatie v klinickej praxi všeobecného lekára (2018/2019)
 • Vyhľadávanie imunodeficientných pacientov v ambulancii všeobecného lekára (2018/2019)
 • Anémie a ich diferenciálna diagnostika v ambulancii všeobecného lekára (2018/2019)
 • Dyslipidémia na ambulancii všeobecného lekára (2018/2019)
 • Nesteroidné antiflogistiká v ambulancii VLpreD v kontexte ich bezpečnosti profilu (2018/2019)

Študuj na UPJŠ