Prejsť na obsah

Prístrojové vybavenie kliniky

1minút, 40sekúnd

Centrum pre profesionálne ochorenia dýchacieho traktu

Na základe písomného súhlasu ministra zdravotníctva SR zo dňa 13.7.2004, č.: 11145 – 9/2004 bolo zriadené vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach Centrum pre profesionálne ochorenia dýchacieho systému a zaradené do siete zdravotníckych zariadení odo dňa 1.8.2004. Uvedené centrum patrí k moderným pracoviskám zameraným na cielenú diagnostiku a liečbu profesionálnych ochorení dýchacieho systému pri rešpektovaní optimálnych ekonomických podmienok s integráciou do klinickej pracovne lekárskej praxe na Slovensku. Toto centrum, ako organizačná súčasť Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, využíva najmodernejšie diagnostické postupy a farmakoekonomicky racionálnu liečbu. K cielenej diagnostike a liečbe centrum disponuje moderným prístrojovým vybavením ku ktorým patria:

  • Prenosný pneumotachografický a rinomanometrický prístroj (SanoScope Ganshorn Medizin Electronic GmbH)
  • Prístroj na meranie odporu dýchacích ciest (LF1 Oszillatorische Resistance Ganshorn Medizin Electronic GmbH)
  • Prenosný pneumotachograf (SpiroJet Ganshorn Medizin Electronic GmbH)
  • Prenosný spirometrický prístroj (Spirobank MIR)
  • Elektronické Peak Flow / FEV1 metre (PIKO 1 Ferraris)
  • Nebulizačný prístroj (ProvoJet Ganshorn Medizin Electronic GmbH)
  • Bodypletyzmograf (MedGraphicsTM Body Plethyzmography System 1085)
  • Ergospirometrický prístroj (PowerCube Ganshorn Medizin Electronic GmbH a Schiller AT-104PC) vrátane defibrilačného prístroja a sady na zabezpečenie dýchacích ciest

Toxikologické laboratórium

Rozhodnutím MZ SR bolo, v súlade s uznesením vlády SR č. 318 v rámci ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam, Fakultnej nemocnici L. Pasteura Košice schválené špecializované pracovisko pre diagnostiku a liečbu poškodenia zdravia spôsobených chemickými látkami.

V rámci I. etapy výstavby boli toxikologickému laboratóriu OLM dodané prístroje na kvantitatívnu analýzu (kvapalivový chromatograf s hmotnostným spektrom a plynový chromatograf), ktoré rozšírili možnosti stanovenia neznámych látok pri intoxikáciách, vrátane biologických expozičných testov.


Študuj na UPJŠ