UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny

Rastislavova 43, 041 90 Košice English version
 

Na klinike sa rieši problém rýchlej diagnostiky náhlych cievnych mozgových príhod, spresnenie diagnostiky úrazových stavov. V spolupráci s Klinikou pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP sa skúmajú zmeny na pľúcach u profesionálnych pneumopátií pomocou HRCT a aj v 3D obraze. Využitie zobrazovacích i rádiologických metód pre optimalizáciu zobrazenia lymfatickej uzliny.

Posledná aktualizácia: 14.10.2013