Prejsť na obsah

Bakalárske štúdium

0minút, 18sekúnd

Fyzioterapia

Rehabilitácia v orofaciálnej oblasti – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Ošetrovateľstvo

Stomatológia – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Verejné zdravotníctvo

Orálne zdravie – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra


Študuj na UPJŠ