Prejsť na obsah

Projekty

1minút, 11sekúnd

Grant SEPO II, ITMS 26220120039 – Vyšetrenie GSTP1, APC a RASSF1 génových promotérov hypermetyláciou DNA v moči pacientov s ochorením prostaty

Význam polymorfizmu génu MDR1 (C3435T) pri vzniku karcinómu obličky

Grant VEGA 1/0560/10 – Určenie mužského ekvivalentu syndrómu polycystickýchovárií v závislosti na genetických faktoroch pri androgénnejalopécii u mladších mužov so zameraním na hormonálny profil a inzulinorezistenciu s dyslipidémiou

Grant VEGA 1/0690/11 – Štúdium hypermetylácie vybraných génov u pacientov s nádormi prostaty s cieľom identifikácie biomarkerov pre diagnostiku a prognostiku ochorenia

Grant VEGA 1/4262/07 – Štúdium vplyvu statínov na sérovú hladinu IGF1 a adiponectinu a vzťah IGF1 a adiponectinu k PSA a ku karcinómu prostaty pred liečbou

Grant VEGA 1/3372/06 – Detekcia genetického polymorfizmu MDR1 génu (Pglykoproteín) a jeho význam pri klinickej odpovedi onkologického pacienta

Grant VEGA 1/3369/06 – Amino acids and their metabolites in the urine of patients with renal cell carcinoma before and after nephrectomy

Grant 9/2002/IG4 – Molekulárno – biologická detekcia, izolácia a imunofenotypová charakteristika cirkulujúcich nádorových buniek v korelácii s histopatologickým nálezom u pacientov s urotelovým karcinómom močového mechúra a využitie výsledkov v klinickej praxi

Grant 13/2002/IG4 – Urolitiáza kyseliny močovej – komplexný prístup

Príprava projektov APVV

 


Študuj na UPJŠ