Prejsť na obsah

Publikácie

2minút, 33sekúnd

Viď evidencia publikačnej činnosti v Univerzitnej knižnici

Vybranné publikácie

The investigation of GSTP1, APC and RASSF1 gene promoter hypermethylation in urine DNA of prostate-diseased patients
Jana Halušková, Ľubomír Lachváč, Vincent Nagy
Bratislava Medical Journal-Bratislavské Lekárske Listy, ISSN 0006-9248, Roč. 116, č. 2 (2015), s. 79-82

Existuje ekvivalent syndrómu polycystických ovárií u mužov? Predbežné výsledky pilotnej štúdie
Vincent Nagy, Ivica Lazúrová, Ingrid Dravecká, Jagienka Jautová, Janette Baloghová, Ladislav Valanský, Ľubomír Lachváč
Klinická urológia, ISSN 1336-7579, Roč. 10, č. 1 (2014), s. 32-35

Priapizmus
Ľuboš Tešľa, Vincent Nagy Klinická urológia, ISSN 1336-7579, Roč. 10, č. 1 (2014), s. 50-53

Významné komplikácie u pacientov po transplantácii obličky z pohľadu urológa
Jaroslav Beck, Tatiana Baltesová, Ľuboš Tešľa, Štefan Hulík, Erik Tóth, Vincent Nagy, Ladislav Valanský, Ľuboslav Beňa, Peter Závacký
Klinická urológia, ISSN 1336-7579, Roč. 10, č. 1 (2014), s. 44-48

Complete scrotal urinary bladder hernia with both ureters and small intestine presenting as dysuria, bilateral ureterohydronephrosis, and acute renal insufficiency
Vincent Nagy, Igor Kilár
Bratislava Medical Journal-Bratislavské Lekárske Listy, ISSN 0006-9248, Roč. 114, č. 11 (2013), s. 642-644

Primary obstructed megaureter (POM) in children
Vincent Nagy, Michal Bača, Andrej Böör
Bratislava Medical Journal-Bratislavské Lekárske Listy, ISSN 0006-9248, Roč. 114, č. 11 (2013), s. 650-656

The recurrent primary retroperitoneal liposarcoma
Vincent Nagy, Juraj Bober, Peter Závacký, Otto Brandebur, Marián Švajdler ml.
Bratislava Medical Journal-Bratislavské Lekárske Listy, ISSN 0006-9248, Roč. 114, č. 11 (2013), s. 662-667

Hodnotenie génového polymorfizmu MDR1 (C3435T) u pacientov s karcinómom obličky
Ľuboš Tešľa, Martina Čižmáriková, Vincent Nagy, Jaroslav Beck, Miroslav Iláš
Acta Chemotherapeutica, ISSN 1335-0579, Roč. 22, č. 2-3 (2013), s. 10-15

Alexander von Lichtenberg in Kaschau (Košice) in den Jahren 1916-1918
Vincent Nagy
Urologe, ISSN 0340-2592, Vol. 52, no. 2 (2013), s. 255-259

Význam polymorfizmu génu MDR1 (C3435T) pri vzniku karcinómu obličky
Martina Čižmáriková, Ľuboš Tešľa, Vincent Nagy
Acta Chemotherapeutica, ISSN 1335-0579, Roč. 22, č. 2-3 (2013), s. 29-36

Unusual presentation of the urogenital myiais caused by Luciliasericata (Diptera : Calliphoridae)
Vincent Nagy
Annals of Agricultural and Environmental Medicine, ISSN 1232-1966, Vol. 19, no. 4 (2012), s. 802-804

Acute bacterial prostatis in humans : current microbiological spectrum, sensitivity to antibiotics and clinical findings
Vincent Nagy, Dušan Kubej
Urologia Internationalis, ISSN 0042-1138, Vol. 89, no. 4 (2012), s. 445-450

Choroby penisu
Vincent Nagy, Marián Švajdler, Pavol Dubinský
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 252 s., ISBN 9788070979136 (viaz.)

Hnisavé infekcie retroperitonea. Ľubomír Lachváč . Infekcie v dutine brušnej : diagnostika a liečba, Košice : Lagarto, 2012, ISBN 9788097099954, S. 295-307

Neurogénna inkontinencia moču
Ladislav Valanský
Inkontinencia moču, Martin : Osveta, 2012, ISBN 97898080633806, S. 227-240

Juxtaglomerular cell tumor, causing fetal demise
Ľubomír Lachváč, Marián Švajdler, Ladislav Valanský, Vincent Nagy, Marián Benický, Lucia Frohlichová, Olga Nyitrayová
International Urology and Nephrology, ISSN 0301-1623, Vol. 43, no. 2 (2011), s. 365-370

Selektívna embolizácia vetiev renálnej artérie pre protrahovanú makrohematúriu po parciálnej nefrektómii pre renal cell karcinóm
Ľubomír Lachváč, Ľubomír Špak, Ladislav Valanský, Vincent Nagy
Klinická urológia, ISSN 1336-7579, Roč. 7, č. 2-3 (2011), s. 82-85


Študuj na UPJŠ