Prejsť na obsah

Študentská vedecká a odborná činnosť

0minút, 19sekúnd

Voľné témy ŠVOČ na rok 2017 pre št. vš.lek. LF UPJŠ

Školiteľ: prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD., MPH.

Téma 1 :
Inkontinencia moču a sexuálna dysfunkcia po chirurgickej liečbe lokalizovaného karcinómu prostaty

Téma 2 :
Vplyv dĺžky odobranej vzorky na určenie diagnózy pri podozrení na karcinóm prostaty počas štandardnej 10 resp. 12 vzorkovej systematickej transrektálnej biopsie prostaty.


Študuj na UPJŠ