Prejsť na obsah

Špecializačné štúdium

0minút, 37sekúnd

Urológia

Atestácia z urológie – postgraduálne štúdium

Kvalifikačné atestácie (KA) zurológie sa vykonávajú na Urologickej klinike od r. 2012.

Príprava zahŕňa 3 mesačný predatestačný pobyt na Urologickej klinike, počas ktorého kandidát sa zúčastňuje všetkej práce na oddelení a operačnej sále.

Kritéria na absolvovanie obsahujú predpísaný počet odpracovaných rokov na lôžkovom urologickom oddelení, cirkuláciu na príslušných oddeleniach a potrebný počet výkonov aoperácii, ktorý je potrebné dokladovať podpisom primára lôžkového oddelenia.

Atestanti prichádzajú na školenia a kurzy pre 1-5 rok predatestačného štúdia (viď Plán špecializačných kurzov).

Prílohy

File File size
pdf Kurzy-akreditacia-2017 323 KB
pdf Plan-specializacnych-kurzov 394 KB

Študuj na UPJŠ