UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Orientačný plán LF

Orientačný plán budovy UPJŠ LF
Orientačná tabuľa UPJŠ LF – III. sekcia

Orientačný plán výučbových základní Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

 

1
Lekárska fakulta UPJŠ (UPJŠ LF), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UN LP) a Detská fakultná nemocnica (DFN), Trieda SNP 1
2
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UN LP), Rastislavova 43
3
Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2
4
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša n. o., Strojárska 13
5
Študentské domovy - Medická 4 a 6, Považská 40A a 40B, ubytovne: Pražská 2, Kosmalt, Kysucká 16

Výučbové základne v zdravotníckych zariadeniach

1
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice
2
Detská fakultná nemocnica Košice, Tr. SNP č. 1, Košice
3
Nemocnica Košice - Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, Košice-Šaca
4
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Rastislavova 43, Košice
5
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Strojárenská 13, Košice
6
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach, Rastislavova 43, Košice
7
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
8
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava
9
LABMED, a. s., Srbská 4, Košice
10
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská 8, Košice
11
Vojenská letecká nemocnica, a. s., Murgašova 1, Košice

 


Budovy výučbových základní Lekárskej fakulty a Študentského domova UPJŠ v Košiciach


Posledná aktualizácia: 29.03.2017