Prejsť na obsah

Doktorandské práce

1minút, 10sekúnd

Dizertačné práce riešené na pracovisku za posledných 5 rokov

Fyziológia a imunológia rohovky vo vzťahu ku transplantáciám
doktorandská dizertačná práca / Helga Kostelná ; 2009. – 121 s.

Infekčné komplikácie v úrazovej chirurgii – Chirurgická liečba infikovaných pakĺbov dlhých kostí
doktorandská dizertačná práca / Peter Cibur ; Košice, 2010. – 144 s.

Kolagén-hyalurónová membrána ako biomateriál aplikovaný v tkanivovom inžinierstve
doktorandská dizertačná práca / Denisa Harvanová. – Bratislava, 2010. – 116 s.

Horizontálny prenos génov v komplexných mikrobiálnych ekosystémoch
doktorandská dizertačná práca / Tímea Tóthová. – 103 s.

Možnosti použitia kostných štepov pri revíznych operáciách endoprotéz bedrového kĺbu
písomná práca k dizertačnej skúške / Gabriel Varga ; Košice, 2006. – 39 s.

Dizertačné práce riešené na pracovisku v súčasnosti

BAČENKOVÁ, Darina:
Analýza imunomodulačných vlastností mezenchýmových stromálnych buniček. 2010-2015

VÁCZY, Zuzana:
Úloha mezenchýmových kmeňových buniek v modulácii aktivity Th17 lymfocytov u autoimunitných ochorení. 2010-2015

ZACHAR, Lukáš:
Diferenciačný potenciál mezenchýmovej kmeňovej bunky. 2012-2016

AMRICHOVÁ, Judita:
Možnosti využitia trombocytárneho koncentrátu a bunkovej terapie v regenerácii chrupkového tkaniva kolenného kĺbu na experimentálnom modeli. 2011-2016

Prílohy

File File size
pdf Dizertacne-prace 533 KB

Študuj na UPJŠ