Prejsť na obsah

Výskum na ústave

1minút, 11sekúnd

ZTB od roku 1998 vykonáva výskum v oblasti tkanivovej regenerácie a bunkovej terapie. Výsledky

dosiahnuté v oblasti klinických aplikácií sú založené na dlhoročnom štúdiu povahy kostných transplantátov a mezenchýmovej kmeňovej bunky

derivovanej z kostnej drene. Výskum mezenchýmovej kmeňovej bunky sa od roku 2012 realizuje vďaka projektu NEUREG financovaného z

Operačného programu výskum a vývoj – v super čistých priestoroch s ovzduším triedy A/B, čo vyhovuje kritériám predklinického výskumu v oblasti regeneračnej medicíny a sterilných bunkových kultivácií. Pracovisko je vďaka projektu vybavené aj ďalšou potrebnou vyspelou technikou pre

cytometrickú a molekulárnu analýzu, čo prispieva ku validite produkovaných výsledkov. Obdobné zariadenie pre klinické aplikácie tkanivových a

bunkových transplantátov – financované z prostriedkov OP Zdravotníctvo – bolo uvedené do činnosti v roku 2012, pričom spĺňa všetky požiadavky pre

správnu tkanivovú prax, čím umožňuje prípravu tkanivových a bunkových transplantátov na klinickej úrovni.

Za svoje doterajšie výsledky bol prednosta ZTB Dr. Rosocha v novembri 2012

ocenený cenou ministra školstva vedy, výskumu a športu, za výsledky v oblasti výskumu a vybudovania najmodernejšieho pracoviska

pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov na Slovensku.


Študuj na UPJŠ