Prejsť na obsah

Projekty

1minút, 26sekúnd

Názov projektu: Analýza polyméru PEEK a možnosti jeho aditívnej výroby (APVV 15-0356).
Roky riešenia: 2016 – 2019

Názov projektu: Štúdium chondrogénnej diferenciácie mezenchýmových stromálnych buniek in vitro ako možného mechanizmu účinku pri bunkovej liečbe osteoartritítdy (VEGA 1/0217/16).
Roky riešenia: 2016 – 2018

Názov projektu: Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek na in vitro modeli osteoartritídy (APVV 0684/12).
Roky riešenia: 2013 – 2017

Názov projektu: MediPark (Medicínsky univerzitný vedecký park, Košice,  ITMS: 26220220185).
Roky riešenia: 2013 – 2016

Názov projektu: Vplyv alogénnych kostných štepov na osteogénnu diferenciáciu mezenchymálnych stromálnych buniek in vitro (VEGA 1/0772/13).
Roky riešenia: 2013 – 2015

Názov projektu: Využitie mezenchýmových kmeňových buniek a chondrocytov v kombinácii s plazmou bohatou na trombocyty pri liečbe defektov kĺbovej chrupky (VEGA 1/0406/12).
Roky riešenia: 2012 – 2014

Názov projektu: NEUREG (Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum, ITMS: 26220120063)
Roky riešenia: 2010 – 2014

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, (ITMS: 28120120013)
Roky riešenia: 2010 – 2012

Názov projektu: POKIMP (Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív: ITMS 26220220032)
Roky riešenia: 2010 – 2012

Názov projektu: Možnosti chirurgickej liečby diabetes mellitus 1. typu implantáciou mezenchymálnych stromálnych buniek pripravovaných z kmeňových buniek kostnej drene do pankreatického mikroprostredia, (VEGA 1/0309/10)
Roky riešenia: 2010 – 2011

Názov projektu: Hodnotenie terapeutickej efektívnosti chirurgických postupov v ortopédií malých zvierat a vtákov, (VEGA 1/0631/09)
Roky riešenia: 2009 – 2011


Študuj na UPJŠ