Prejsť na obsah

Študentská vedecká a odborná činnosť

0minút, 27sekúnd

Téma práce: Izolácia, kultivácia a charakterizácia mezenchýmových kmeňových buniek z periostu (okostice)
Školiteľ: Ing. Harvanová, PhD.
Študent: Panagiotis Doukas

Téma práce: Využitie mezenchymálnych stromálnych buniek v kombinácii s kostnými štepmi na regeneráciu kostných defektov
Školiteľ: Ing. Harvanová, PhD.

Umiestnenie študentky na Študentskej vedeckej konferencii:

1.miesto – Študentská vedecká konferencia, Teoretická a predklinická sekcia, 22.04.2015, Košice
2.miesto – Študentská vedecká konferencia ČR a SR, Sekcia základných medicínskych a predklinických disciplín, 27.– 28.11.2015, Košice


Študuj na UPJŠ