UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

USMERNENIE zdravotníckych pracovníkov ohľadom ďalšieho vzdelávania na UPJŠ LF

 

ÚRADNÉ HODINY

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás osobne navštevovali len v nevyhnutných prípadoch (vopred po dohode s nami) – vzhľadom na epidemiologickú situáciu preferujeme e-mailový alebo telefonický kontakt.

Pondelok 13.00 – 15.00
Utorok 8.30 – 11.30
Streda 13.00 – 15.00
Štvrtok 8.30 – 11.30
Piatok nestránkový deň

 

Dotazník spokojnosti so vzdelávaním lekárov v špecializačnej príprave

MZ SR si Vás dovoľuje požiadať o vyplnenie nižšie uvedeného anonymného dotazníka.

Vážený pán doktor/pani doktorka,
MZ SR pripravilo dotazník ohľadom spokojnosti so vzdelávaním lekárov. MZ SR má záujem zlepšiť systém vzdelávania lekárov počas atestačnej prípravy. Pomôžte nám svojimi skúsenosťami zo Slovenska ako aj zo zahraničia tak, že vyplníte anonymný dotazník. Zaberie Vám asi 20 minút. V prípade, že neviete odpovedať na nejakú otázku, pokojne pokračujte ďalej. Ak máte chuť v nejakom bode sa rozpísať viac, budeme radi. Veríme, že aj vďaka Vám sa nám podarí zlepšiť podmienky vo vzdelávaní pre lekárov.

https://bit.ly/dotaznikPRElekarov

 
 
 
 
 
 

Informácie o špecializačnom a certifikačnom štúdiu

  • V úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 17.12.2008 je publikované oznámenie Európskej komisie - Oznámenie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách - Smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií - v ktorom medzi inštitúcie udeľujúce špecializačnú kvalifikáciu a spadajúce do systému automatického uznávania udelených kvalifikácií v EU je zaradená aj UPJŠ LF.
  • Všeobecné informácie
  • Právne predpisy vzťahujúce sa na špecializačné štúdium
  • Fotogaléria

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
prodekan pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné programy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte
E-mail: jozef.firment@upjs.sk
Telefón: 055 234 3364, 055 642 8151 (tel/fax)

Kontaktná adresa:  

Dekanát LF UPJŠ
Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Trieda SNP 1
040 11 Košice

PhDr. Alexandra Hiľovská
E-mail: alexandra.hilovska@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3326

Mgr. Katarína Tomková
E-mail: katarina.tomkova@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3317

Ing. Lenka Žabková
E-mail: lenka.zabkova@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3317

 

Posledná aktualizácia: 26.09.2020