UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

ŠVOČ

Prezentované práce

Topografické zmapovanie ramifikácie ganglion cervicale superius trunci nsympathici v parafaryngeálnom priestore / Topographic charts of ramification of the superior cervical ganglion of the sympathetic trunk in the parapharyngeal space
Sergey Pomortsev, 2.r. (General Medicine)
Ústav anatómie UPJŠ LF, Košice
Školitelia: MUDr. Stanislav Matéffy; doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.; doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
Rok: 2018

Sledovanie expresie vybraných mechanizmov liekovej rezistencie v karcinóme mliečnej žľazy potkana v závislosti na cytostatickej liečbe
Martin Švaňa, (6. roč.,VL), Ivana Petrisková, (5. roč., VL)
Ústav anatómie UPJŠ LF, Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF
Školitelia: prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD., doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc., doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
Rok: 2018

Nízka dávka deprenylu zvyšuje počet spermií u samcov potkanov
Ján Šoltés, 2.r., Martin Švaňa, 2.r., (Všeobecné lekárstvo)
Ústav anatómie UPJŠ LF, Košice
Školiteľ: doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.
Rok: 2014

Morfometrická charakteristika sinus maxillaris a zmena tvaru recessus alveolaris v procese starnutia – využitie poznatkov v klinickej praxi
Martin Lapár, 2. r., Ivana Hudáková, 4. r., Renáta Poluchová, 3. r., Ivana Šinaľová, 3. r. (Zubné lekárstvo)
Ústav anatómie UPJŠ LF, Košice, I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UN LP, Košice, Alexia creative, s. r. o.
Školitelia: MVDr. Květuše Lovásová, PhD., MDDr. Mirela Rozprávková, MDDr. Jana Ohlasová, MDDr. Ľubomír Redaj
Rok: 2012

Variácie canalis mandibulae v závislosti od stavu chrupu a externej morfológie sánky – uplatnenie poznatkov v klinickej praxi
Jana Ohlasová, 6. r., Mirela Rozprávková, 6. r., Ľubomír Redaj, 6. r., Marián Mráz, 6. r., Ivana Šinaľová, 2. r., Renáta Poluchová, 2. r. (Zubné lekárstvo)
Ústav anatómie UPJŠ LF, Košice
Školiteľ: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
Rok: 2011

Projekt 10/GSŠ/2011 - Variácie recessus alveolaris a hranica sinus maxillaris vo vzťahu k processus alveolaris v závislosti od stavu chrupu
Ivana Hudáková, 4. r., Ivana Šinaľová, 3. r., Renáta Poluchová, 3. r., Martin Lapár, 2. r. (Zubné lekárstvo)
Ústav anatómie UPJŠ LF, Košice, I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UN LP, Košice
Školitelia: MVDr. Květuše Lovásová, PhD., MDDr. Mirela Rozprávková, MDDr. Jana Ohlasová

Variácie anatomických pomerov articulatio temporomandibularis a štruktúr vo fossa infratemporalis v závislosti od veku a stavu chrupu
Ľubomír Redaj, 4. r., Mirela Rozprávková, 4. r., Marián Mráz, 4. r. (Zubné lekárstvo)
Ústav anatómie UPJŠ LF, Košice
Školiteľ: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
Rok: 2009

Význam topografie sinus maxillaris, priľahlých nervovocievnych štruktúr a koreňov zubov pre klinickú prax
Ľubomír Redaj, 3. r., Mirela Rozprávková, 3. r., Jana Ohlasová, 3. r., Marián Mráz, 3. r. (Zubné lekárstvo)
Ústav anatómie UPJŠ LF, Košice
Školitelia: MVDr. Květuše Lovásová, PhD., MUDr. Adriana Boleková
Rok: 2008

Posledná aktualizácia: 19.02.2020