Prejsť na obsah

Doktorandské práce

1minút, 12sekúnd

Obhájené doktorandské práce:

Téma: „Proteomická analýza mozgovomiechového moku a krvných doštičiek u suicidálnych pacientov“.
Študijný odbor: 7.1.25 klinická biochémia
Doktorand: MUDr. Erika Semančíková
Forma: denná
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

Téma: „Proteomická analýza exozómov izolovaných z moču“.
Študijný odbor: 7.1.25 klinická biochémia
Doktorand: Mgr. Mária Bencková
Forma: denná (2013-2017)
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
Konzultant: RNDr. Ivan Talian, PhD.

Téma: „Analýza proteómu leukocytov periférnej krvi u pacientok s karcinómom prsníka“.
Študijný odbor: 7.1.25 klinická biochémia
Doktorand: MUDr. Zuzana Viščorová
Forma: denná (2014-2018)
Školiteľ: MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Konzultant: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

Téma: „Analýza proteómu mezenchymálnych kmeňových buniek izolovaných z choriónu“.
Študijný odbor: 7.1.25 klinická biochémia
Doktorand: RNDr. Martina Chmelová
Forma: denná (2011-2014)
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

Téma: „Vplyv doxorubicínu na proteóm bunkovej línie karcinómu prsníka MCF7“.
Študijný odbor: 7.1.25 klinická biochémia
Doktorand: RNDr. Marián Petrovič
Forma: denná (2011-2014)
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

Téma: „Zmeny v proteóme leukocytov u pacientov s nádorovým ochorením“.
Študijný odbor: 7.1.25 klinická biochémia
Doktorand: RNDr. Veronika Kováčová
Forma: denná (2011-2014)
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.


Študuj na UPJŠ