Prejsť na obsah

Študenská vedecká a odborná činnosť

0minút, 34sekúnd

Pracovisko sa zapája aj do riešenia Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ).

Na pracovisku bolo riešených niekoľko zadaní:

Akademický rok 2011/2012

Téma práce: Vplyv docetaxelu, doxorubicínu a cyklofosfamidu na bunkovú líniu MCF-7
Riešiteľka: Aneta Verébová, 5.r. VL.
Školitelia: RNDr. Marianna Trebuňová, PhD., RNDr. Galina Laputková, CSc., doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

Téma práce: Význam monitoringu mutácie v géne FLT-3 u pacientov s AML
Riešiteľka: Zuzana Vičšorová, 4.r., VL.
Školitelia: doc. Ing. Katarína Dubayová, PhD., MUDr. Anton Karabinoš, PhD., prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.


Študuj na UPJŠ