Prejsť na obsah

Zoznam absolventov študijneho programu:

2minút, 50sekúnd
Rok obhajoby: 2021
Forma štúdia: externá
Meno a priezvisko: MUDr. Lenka Šalamonová Blichová, PhD.
Téma dizertačnej práce: Vplyv diabetickej gastroparézy a iných chorôb tráviaceho systému na glykemickú kompenzáciu chorých s diabetes mellitus
Zamestnanie: Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF
 
Rok obhajoby: 2021
Forma štúdia: externá
Meno a priezvisko: MUDr. Marek Brenišin, PhD.
Téma dizertačnej práce: Poruchy lipidového a sacharidového metabolizmu u žien s preeklampsiou
Zamestnanie: Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF
 
Rok obhajoby: 2021
Forma štúdia: externá
Meno a priezvisko: MUDr. Simona Rusnáková, PhD.
Téma dizertačnej práce: Vplyv transfúzie erytrocytárnej masy u nedonosených novorodencov na cerebrálnu a splanchnickú oxygenáciu meranú pomocou spektrofotometrie blízko infračerveného spektra
Zamestnanie: MD
 
Rok obhajoby: 2021
Forma štúdia: externá
Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Macichová, PhD.
Téma dizertačnej práce: Výpovedná hodnota počtu erytroblastov v periférnej krvi u chorých v kritickom stave
Zamestnanie: UNLP
 
Rok obhajoby: 2020
Forma štúdia: denná
Meno a priezvisko: MUDr. Andrea Brandeburová, PhD.
Téma dizertačnej práce: Vplyv rozličných modalít liečby obštrukčného spánkového apnoe na autonómny nervový systém
Zamestnanie: Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF
 
Rok obhajoby: 2020
Forma štúdia: denná
Meno a priezvisko: RNDr. Veronika Benetinová, PhD.
Téma dizertačnej práce: Využitie biomarkerov zápalu v diagnostike respiračných alergií
Zamestnanie: Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
 
Rok obhajoby: 2020
Forma štúdia: denná
Meno a priezvisko: Mgr. Diana Tokárová, PhD.
Téma dizertačnej práce: Vzťah spánkových porúch dýchania k muskuloskeletálnemu funkčnému statusu
Zamestnanie: Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ LF
 
Rok obhajoby: 2020
Forma štúdia: externá
Meno a priezvisko: MUDr. Martina Gáborová, PhD.
Téma dizertačnej práce: Glykemická variabilita pri gestačnom diabetes mellitus vo vzťahu ku poruchám dýchania počas spánku
Zamestnanie: Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ LF
 
Rok obhajoby: 2019
Forma štúdia: externá
Meno a priezvisko: MUDr. Jarmila Harvanová, PhD.
Téma dizertačnej práce: NTproBNP ako predikujúci faktor konverzie paroxyzmálnej fibrilácie predsiení na sínusový rytmus u nediabetikov a diabetickej populácie
Zamestnanie: UNLP
 
Rok obhajoby: 2019
Forma štúdia: externá
Meno a priezvisko: MUDr. Viera Doničová, PhD.
Téma dizertačnej práce: Vplyv expozície nízkymi dávkami ťažkých kovov (Pb, Cd, Hg) na reprodukčné ukazovatele potkanov
Zamestnanie:
 
Rok obhajoby: 2018
Forma štúdia: externá
Meno a priezvisko: RNDr. Judita Štimmelová, PhD.
Téma dizertačnej práce: Liečba spánkových porúch dýchania neinvazívnou elektrickou aurikulárnou stimuláciou
Zamestnanie: Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ LF
 
Rok obhajoby: 2017
Forma štúdia: externá
Meno a priezvisko: RNDr. Darina Bačenková, PhD.
Téma dizertačnej práce: Analýza imunomodulačných vlastností mezenchýmových kmeňových buniek
Zamestnanie: Združená tkanivová banka UPJŠ LF
 
Rok obhajoby: 2017
Forma štúdia: denná
Meno a priezvisko: MVDr. Jozef Kuzma, PhD.
Téma dizertačnej práce: Štúdium modulačných účinkov probiotického kmeňa L. plantarum pri experimentálne indukovanom kolorektálnom karcinóme a črevnej dysbióze
Zamestnanie: Katedra biomedicínských oborov, Ostravská univerzita, Lekárska fakulta

Študuj na UPJŠ