Prejsť na obsah

Informácia pre záujemcov o videozáznamy

1minút, 20sekúnd

Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF poskytuje služby natáčania a spracovania videozáznamov, predovšetkým pre použitie vo výučbovom procese. Okrem pedagogickej video-dokumentácie natáča a spracováva rôzne odborné, vedecké i slávnostné podujatia organizované v rámci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty. K takýmto podujatiam patria aj slávnostné promócie absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ. Videozáznamy (download, DVD alebo BD-R) aktuálneho, ale aj starších ročníkov si absolventi UPJŠ LF môžu objednať na sekretariáte ústavu.

  • Absolventi UPJŠ LF v prípade záujmu o videozáznam slávnostných promócií vyplnia objednávkový formulár.
  • Na základe objednávky bude objednávateľovi vystavená a zaslaná faktúra. Cena jedného DVD je 18,- €, resp. BD 20,- € s DPH + poštovné (okrem Slovenska).
  • Termín zaslania faktúry, resp. videozáznamu je najskôr 40 pracovných dní odo dňa konania slávnostnej promócie.
  • Platbu je možné realizovať bankovým prevodom s uvedením variabilného symbolu (číslo faktúry).
  • Nosič s videozáznamom bude po uhradení faktúry zaslaný poštou na adresu objednávateľa.
  • Termín zaslania videozáznamu archívnych ročníkov je do 3 pracovných dní po identifikácii platby.


Objednávkový formulár      

Kontakt a ďalšie informácie:
Martina Trochanová
Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Trieda SNP 1
040 11  Košice
Tel./VoIP: +421 55 234 3405
e-mail: martina.trochanova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ