UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Záverečné práce riešené v akademickom roku 2020/2021

Názov: Informačné systémy pre stomatologické ambulancie a ich integrácia v prostredí eHealth
Študent: Filip Lukáč
Študijný program: Zubné lekárstvo
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

 

Názov: Human motion analysis methods to study kinematics of human gait
Študent: Pedro Ballesteros Pedrajas
Študijný program: General Medicine
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

 

Názov: Telemedicína a podpora zdravia seniorov
Študent: Branislav Janoška
Študijný program: Všeobecné lekárstvo
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

 

Názov: Optimalizácia a zvyšovanie efektívnosti riadenia stomatologických ambulancií s využitím špecializovaných informačných riešení
Študent: Rastislav Bobuľa
Študijný program: Zubné lekárstvo
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: Ing. Martina Habiňaková, PhD.

 

Posledná aktualizácia: 27.01.2021