UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Obhájené záverečné práce

Názov: Technologies and practical applications of Virtual Patients
Študent: Mahmud Zahid Candemir
Študijný program: General Medicine
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Dátum obhajoby: 11.9.2018

 

Názov: Nemocničné informačné systémy ako súčasť implementácie e-Health na Slovensku
Študent: Viktória Danková
Študijný program: Všeobecné lekárstvo
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Dátum obhajoby: 10.9.2018

 

Názov: Strategies and advances in eHealth
Študent: Abdulla Mudaffer Hadi Al-Kazaz
Študijný program: General Medicine
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Dátum obhajoby:

 

Názov: Šifrovacie techniky pri distribuovaní údajov o zdravotnom stave pacientov
Študent: Matej Tarajčák
Študijný program: Zubné lekárstvo
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: Ing. Jaroslav Majerník, PhD.; Ing. Marián Švída
Dátum obhajoby: 14.12.2015

 

Názov: Využitie metód fuzzy zhlukovania v zubnom lekárstve
Študent: Krisztián Henczel
Študijný program: Zubné lekárstvo
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: RNDr. Jozefína Petrovičová, PhD.
Dátum obhajoby: 14.12.2015

 

Názov: Electronic encyclopedia of oral cavity
Študent: Zoher Zacharias Masrujeh
Študijný program: Dental Medicine
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Dátum obhajoby: 19.12.2013

 

Názov: Zobrazovacie metódy v zubnom lekárstve
Študent: Michaela Kvačkajová
Študijný program: Zubné lekárstvo
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Dátum obhajoby: 16.12.2013

 

Názov: Methods of human gait analysis
Študent: Tommy Omidfar
Študijný program: General Medicine
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Dátum obhajoby: 10.09.2013

 

Názov: Encyklopédia ústnej dutiny
Študent: Anna Falatová
Študijný program: Zubné lekárstvo
Typ záverečnej práce: Diplomová práca
Vedúci: Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Dátum obhajoby: 17.12.2012
Posledná aktualizácia: 29.09.2018