Prejsť na obsah

Študentská vedecká a odborná činnosť

4minút, 9sekúnd

V akademickom rok 2016/2017 sa nerealizujú ŠVOČ práce. Riešiteľské kolektívy študentov za roky 2008

– 2012 úspešne prezentovali nižšie uvedené práce na domácich fakultných študentských vedeckých konferenciách prevažne v sekcii nelekárskych

študijných programov.

Prezentované práce

Úroveň vedomostí sestier v klinickej praxi o nových trendoch kardiopumonálnej resuscitácie
Bc. Matej Csisko, 2. r. magisterské štúdium, Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Jana Raková
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2008

Úroveň vedomostí adolescentov o poskytovaní prvej pomoci
Bc. Jana Čmelová, 2. r. magisterské štúdium, Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Jana Raková
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2008

Bolesť ako ošetrovateľský problém v chirurgii z pohľadu sestry a pacienta
Bc. Michal Čontofalský, 2. r. magisterské štúdium, Ošetrovateľstvo
Školiteľ: Mgr. Zuzana Toplanská
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2008

Problematika darcovstva krvotvorných buniek z pohľadu ošetrovateľstva
Bc. Beáta Kostelíková, 2. r. magisterské štúdium, Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr Renáta Rusnáková, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2008

Úloha ošetrovateľstva v primárnej prevencii obezity
Bc. Andrea Puliková, 2. r. magisterské štúdium, Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2008

Postoj sestier k súčasnej regulácii ošetrovateľskej praxe
Bc. Petra Sterdňáková, 2. r. magisterské štúdium, Ošetrovateľstvo
Školiteľ: Mgr. Zuzana Toplanská
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2008

Možnosti pôsobenia ošetrovateľstva pri podpore zdravého životného štýlu u detí
Bc. Jana Zajacová, 2. r. magisterské štúdium, Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Silvia Velková
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2008

Možnosti pôsobenia komunitného ošetrovateľstva v prevencii karcinómu krčka maternice
Petra Gašparová, 3. r. Bc., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Jana Raková
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2010

Možnosti pôsobenia sestry v primárnej prevencii malígneho melanómu
Bc. Zuzana Jušková Vargicová, 2. r. Mgr., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2010

Význam skupinovej edukácie realizovanej u pacientov s depresiou
Magdaléna Kureková. 3. r. Bc., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Jana Raková
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2010

Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže u sestier pracujúcich v ústavnej zdravotnej starostlivosti
Bc. Terézia Mihaličová, 2. r. Mgr., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2010

Zdravotné uvedomenie pacientov s hypertenziou z pohľadu ošetrovateľstva
Eva Proczová, 3. r. Bc., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Jana Raková
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2010

Možnosti pôsobenia ošetrovateľstva v oblasti prevencie chorôb prenášaných kliešťami
Bc. Dana Saxová, 2. r. Mgr., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2010

Špecifiká komunikácie sestry s handicapovaným pacientom
Bc. Mária Grichová, 2. r. Mgr., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Renáta Suchanová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2011

Význam kvality ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s venóznymi vstupmi
Bc. Eva Ivanová, 2. r. Mgr., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2011

Postavenie a úloha dobrovoľníkov v paliatívnej a hospicovej starostlivosti
Anna Juhásová, 3. r. Bc., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Jana Sušinková, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2011

Spokojnosť pacientov s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou zameranou na redukciu nežiaducich účinkov chemoterapie
Emília Matfiaková, 2. r. Mgr., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2011

Zdravotné uvedomenie pacientov s ochorením diabetes mellitus 2. typu z pohľadu ošetrovateľstva
Miroslava Pavlisková, 3. r. Bc., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Jana Raková, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2011

Úloha komunitného ošetrovateľstva v primárnej prevencii úrazu u detí
Barbora Václavová, 3. r. Bc., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: Mgr. Zuzana Toplanská
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2011

Týranie, zanedbávanie a zneužívanie seniorov z pohľadu ošetrovateľstva
Bc. Martina Bachňáková, 2. r. Mgr., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Jana Sušinková, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2012

Bazálna stimulácia ako koncept ošetrovateľskej starostlivosti
Bc. Jana Mušinská, 2. r. Mgr., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2012

Aktívna úloha ošetrovateľstva v procese edukácie
Emília Stanková, 3. r. Bc., Ošetrovateľstvo
Školiteľ: PhDr. Jana Sušinková, PhD.
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Rok: 2013

 


Študuj na UPJŠ