Prejsť na obsah

Výskum na ústave

1minút, 19sekúnd

Ústav ošetrovateľstva je výskumne zameraný na rozvoj nových trendov v odbore ošetrovateľstvo. Predmetom aktuálneho vedeckého výskumu v odbore ošetrovateľstvo sú témy týkajúce sa rozvoja profesie sestry, ako aj aspektov zdravotnej starostlivosti o pacientov. Výskum týkajúci sa profesionálnych aspektov profesie sestry sa koncentruje na hodnotenie miery pracovnej záťaže, analýzu motivačných faktorov pre výkon profesie, ako aj vplyvu nedostatku sestier na trhu práce a na bezpečnosť pacienta v zdravotnej starostlivosti. Ambíciou je pokračovať v témach pracovnej záťaže sestier a analýzy motivačných faktorov pre výkon profesie sestry. Otázka bezpečnosti pacienta a kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti je ďalšou prioritou, nakoľko sestra ako člen multidisciplinárneho tímu zohráva kľúčovú rolu v rôznych klinických situáciách (bezpečné podávanie liečiva, prevencia pádov a úrazov, prevencia dekubitov…). Predmetom záujmu je aj hodnotenie kvality života, životného štýlu, mentálneho zdravia a spirituality u pacientov s vybranými chronickými ochoreniami a problematika aktívneho starnutia. V súčasnosti sa koncentrujeme na oblasť adherencie k liečbe a edukáciu v klinickej praxi pri vybraných kardiovaskulárnych ochoreniach. Podpora, inovácia, aplikácia multimediálnych technológii a simulácií vo výučbe ošetrovateľských predmetov a testovanie ich efektivity, atraktivity a kvality výučby je našou ďalšou víziou do budúcna.


Študuj na UPJŠ