UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Fotogaléria

Vysokoškolskí učitelia Ústavu ošetrovateľstva zabezpečujú výučbu v študijných odboroch Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo. Počas akademického roka je realizovaná výučba 56 predmetov v spolupráci s výučbovými základňami.


Posledná aktualizácia: 20.01.2015