Prejsť na obsah

Výučba

1minút, 12sekúnd

Ústav ošetrovateľstva sa podieľa na komplexnej príprave a edukácii v študijnom programe ošetrovateľstvo a participuje na výučbe v študijnom programe všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. Do edukačného procesu, v súlade so súčasnými modernými koncepciami výučby (problémovo-orientované, autentické, elektronické, …), implementujeme informačno-komunikačné technológie a simulačné metódy. Vyučovanie na báze moderných informačných technológií a simulačných metód prebieha na Ústave ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v inovovaných simulačných laboratóriách. Zamestnanci ústavu kontinuálne pripravujú a inovujú učebné texty a materiály v printovej a elektronickej podobe. Učitelia a študenti využívajú e-learningový portál LMS UPJŠ v rámci vybraných predmetov.

 • Vyučované predmety
  – prehľad predmetov vyučovaných v jednotlivých študijných programoch a podmienky ich absolvovania
 • Záverečné práce
  – zoznam tém záverečných prác
 • Konzultačné hodiny
  – informácie o konzultačných hodinách vysokoškolských učiteľov
 • Simulačné laboratóriá
  – simulačné laboratóriá vybavené rôznymi simulátormi, modelmi a trenažérmi
 • Fotogaléria
  – fotogaléria výučby predmetov v spolupráci s výučbovými základňami

Študuj na UPJŠ