Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 40sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3292
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3409
ORCID iD icon

Sekretárka:
Marcela Koblíková Tel./VoIP: +421 55 234 3409

Docent:
doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3295

Odborní asistenti:
PhDr. Silvia Danková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3293
PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD., MPH Tel./VoIP: +421 55 234 3409
PhDr. Jana Michalková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3296
PhDr. Valéria Parová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3294
PhDr. Renáta Suchanová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3291
PhDr. Jana Sušinková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3293
PhDr. Gabriela Štefková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3294
PhDr. Libuša Tirpáková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3291

Lektori:
PhDr. Martina Lacková Tel./VoIP: +421 55 234 3296
PhDr. Miriam Mati, MPH Tel./VoIP: +421 55 234 3409
MUDr. Marie Šudáková Tel./VoIP: +421 55 234 3296
PhDr. Zuzana Toplanská Tel./VoIP: +421 55 234 3296


Študuj na UPJŠ