UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel.: (+421 55) 642 3028 English version
 
Prednosta:
doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3292
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3293
 
Sekretárka:
Mgr. Martina Lacková   VoIP: (+421 55) 234 3409
 
Profesor:
doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD., mim. prof.   VoIP: (+421 55) 234 3295
 
Odborní asistenti:
PhDr. Jana Michalková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3296
PhDr. Valéria Parová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3294
PhDr. Renáta Suchanová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3291
PhDr. Jana Sušinková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3293
PhDr. Gabriela Štefková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3294
PhDr. Libuša Tirpáková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3291
 
Asistenti:
PhDr. Miriam Mati   VoIP: (+421 55) 234 3409
PhDr. Magdaléna Pípolyová   VoIP: (+421 55) 234 3409
MUDr. Marie Šudáková   VoIP: (+421 55) 234 3296
PhDr. Zuzana Toplanská   VoIP: (+421 55) 234 3296

 

Posledná aktualizácia: 08.02.2021