UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výučba

Dištančné štúdium

1. S účinnosťou od 28.9.2020 (do odvolania) budú prednášky a cvičenia z predmetov

  • Patologická fyziológia 1 pre všetky smery výučby realizované dištančnou formou (online) prostredníctvom aplikácie MS Teams podľa platného rozvrhu.

Operatívne aktualizácie nájdete na externej stránke ústavu patfyz.medic.upjs.sk v sekcii INFO.

 

Posledná aktualizácia: 29.09.2020