Prejsť na obsah

Bakalárske štúdium

0minút, 22sekúnd

Fyzioterapia

Patologická fyziológia – povinný (2. rok štúdia)
Sylaby, Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Sylaby pre skúšku

Ošetrovateľstvo

Patologická fyziológia – povinný (2. rok štúdia)
Sylaby, Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Sylaby pre skúšku

Verejné zdravotníctvo

Patologická fyziológia – povinný (1. rok štúdia)
Sylaby, Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Sylaby pre skúšku


Študuj na UPJŠ