Prejsť na obsah

Doktorské štúdium

0minút, 41sekúnd

Všeobecné lekárstvo

Patologická fyziológia 1 – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Patologická fyziológia 2 – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Klinická patofyziológia – výberový (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Molekulová patofyziológia – výberový (3. a 4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Aplikovaná patofyziológia – výberový (4. a 5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Zubné lekárstvo

Patologická fyziológia 1 – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Odporúčaná literatúra

Patologická fyziológia 2 – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra


Študuj na UPJŠ