Prejsť na obsah

Doktorské štúdium

0minút, 31sekúnd

Všeobecné lekárstvo

Klinická prax z perspektívy pacienta
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Komunikačný tréning pre klinickú prax
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Kultúrne aspekty zdravia
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Psychológia zdravia – výberový (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Tréning kompetencií pre klinickú prax
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Vývinová psychológia – výberový (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra


Študuj na UPJŠ