Prejsť na obsah

Magisterské štúdium

0minút, 19sekúnd

Verejné zdravotníctvo

Ekonomika a manažment v zdravotníctve – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Základy metodológie a štatistiky – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Sociálne determinanty zdravia – povinný (2. rok štúdia)
Harmonogram predmetu a podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra


Študuj na UPJŠ