Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

0minút, 34sekúnd

Všeobecné lekárstvo

Základy vedeckej práce – povinný (1.rok štúdia), vybrané prednášky
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Metodológia výskumu a štatistika – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika – výberový (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Vedecká komunikácia a manažment výskumných projektov – povinne voliteľný, výberový
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Základy vedeckej práce II – výberový
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra


Študuj na UPJŠ