Prejsť na obsah

Výskum

0minút, 46sekúnd

Vedecko-výskumná činnosť ústavu je zameraná na niekoľko nosných oblastí:
a) sledovanie vplyvu základných environmentálnych faktorov na zdravie,
b) sledovanie faktorov vrátane sociálnych a etnických ovplyvňujúcich rast a vývoj detí,
c) sledovanie vplyvu výživy a výživovej spotreby na zdravie,
d) sledovanie základných epidemiologických a preventívnych faktorov pri prevencie ochorení prenosných kliešťom, pri sledovaní výskytu vybraných zoonóz,
e) sledovanie vplyvu sociálnych a ostatných anamnestických faktorov na reprodukčné parametre.

Pracovisko spolupracuje na výskumoch s Univerzitou v Amsterdame, Semmelweisovou univerzitou v Budapešti, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějoviciach a ďalšími národnými a medzinárodný inštitúciami.

V expertíznej činnosti sa pracovisko zameriava na evaluáciu grantov na národnej a medzinárodnej úrovni vrátane grantov EÚ LIF Maria Curie Scgolarship H2020.


Študuj na UPJŠ