Prejsť na obsah

Schválené projekty zo štrukturálnych fondov EÚ – CEX

3minút, 16sekúnd
Názov projektu:
Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií – srdcového a mozgového infarktu (CEVA)
Kód ITMS Projektu:
26220120025
Kód Výzvy:
OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:
01.05.2009 do 30.04.2011
Výška NFP:
863 884,39 €
 
Názov projektu:
Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy (CEVA II)
Kód ITMS Projektu:
26220120040
Kód Výzvy:
OPVaV – 2009/2.1/02-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:
01.05.2010 do 31.12.2013
Výška NFP:
2 645 129,08 €
 
Názov projektu:
Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu  /SEPO/
Kód ITMS Projektu:
26220120024
Kód Výzvy:
OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:
01.07.2009 do 30.06.2011
Výška NFP:
1 310 285,56 €
 
Názov projektu:
Kód ITMS Projektu:
26220120039
Kód Výzvy:
OPVaV – 2009/2.1/02-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:
01.09.2010 do 31.08.2013
Výška NFP:
2 637 342,45 €
 
Názov projektu:
Kód ITMS Projektu:
26220120058
Kód Výzvy:
OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj 
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:
01.08.2010 do 31. 07. 2014 
Informácie pre riešiteľov
Výška NFP:
3 400 237,63 €
 
Názov projektu:
Kód ITMS Projektu:
26220120067
Kód Výzvy:
OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj  
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:
01.07.2010 do 31.11.2014
Informácie pre riešiteľov
Výška NFP:
3 805 168,- €
 

Názov projektu:
Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií (CEBT)
Kód ITMS Projektu:
26220120066
Kód Výzvy:
OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj 
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:
01.11.2010 do 30.04.2015
Informácie pre riešiteľov
Výška NFP:
3 531 368,50 € na celý projekt, pre UPJŠ LF 1 724 725 €
 
Názov projektu:
Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum (NEUREG)
Kód ITMS Projektu:
26110230035 
Kód Výzvy:
OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj 
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:
01. 09. 2010 do 31. 08. 2013 
Výška NFP:
3 815 673,04 €
 

Študuj na UPJŠ