Prejsť na obsah

I. kardiologická klinika

0minút, 56sekúnd
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ondavská 8, 040 11 Košice, fax: +421 55 789 1313
English version

I. kardiologická klinika predstavuje výučbovú základňu pre pregraduálne a postgraduálne štúdium v odboroch kardiológia a vnútorné lekárstvo. Disponuje najmodernejším prístrojovým vybavením, ktoré okrem poskytovania vysoko odbornej zdravotnej starostlivosti umožňuje aj realizáciu vedecko-výskumných aktivít v rámci domácich a zahraničných grantových schém. Liečebno-preventívna starostlivosť a výučba prebieha na oddeleniach kardiológie, arytmológie a angiológie vrátane ich ambulantných priestorov (odd. funkčnej diagnostiky), jednotkách intenzívnej starostlivosti, invazívnych sálach.

Klinika poskytuje možnosť študentom 2. a 4. ročníka všeobecného lekárstva absolvovať povinnú letnú prax. Tak isto umožňuje v spolupráci so Spolkom medikov absolvovať letnú prax zahraničným študentom.

Vedecká a publikačná činnosť je zameraná najmä na výskum v oblasti synkopálnych stavov, využitia nových metód echokardiografie, resynchronizačnej liečby, nefarmakologickej liečby fibrilácie predsiení.


Študuj na UPJŠ