Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 42sekúnd

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ondavská 8, 040 11 Košice, fax: +421 55 789 1313


Prednosta:
prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD. Tel.: +421 55 789 1311, 1484
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD. Tel.: +421 55 789 1315 Tel./VoIP: +421 55 234 3478
ORCID iD icon

Sekretárka:
Soňa Hricová Tel.: +421 55 789 1310  

Profesor:
prof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. Tel.: +421 55 789 1488,1486  

Docenti:
doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc. Tel.: +421 55 789 1343  
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD. Tel.: +421 55 789 1615

Odborní asistenti:
MUDr. Marianna Barbierik Vachalcová, PhD.
MUDr. Mikuláš Huňavý, PhD. Tel.: +421 55 789 1380
MUDr. Marta Jakubová, PhD. Tel.: +421 55 789 1490
MUDr. Stanislav Juhás, CSc. Tel.: +421 55 789 1452
MUDr. Pavol Murín, PhD. Tel.: +421 55 789 1482
MUDr. Dominik Pella, PhD. Tel.: +421 55 789 1469
MUDr. Miloš Šimurda, PhD. Tel.: +421 55 789 1300

Interní doktorandi:
MUDr. Pavol Fülöp  
MUDr. Eva Gajdošová
MUDr. Silvia Gurbáľová
MUDr. Andrea Kirschová (MD)
MUDr. Monika Lukáčová
MUDr. Karolina Angela Sieradzka
MUDr. Kristína Valová


Študuj na UPJŠ