Prejsť na obsah

Klinika nukleárnej medicíny

1minút, 32sekúnd
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, 042 53 Košice
English version
 

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny je tvorený dvomi pracoviskami v Košiciach a Banskej Bystrici. Dnes je počtom gamakamier, diagnostických a terapeutických výkonov za rok najväčšie pracovisko nukleárnej medicíny na Slovensku. Poskytuje najširšiu škálu vyšetrení pomocou SPECT/CT a PET/CT. Pracovisko taktiež vykonáva liečbu pomocou otvorených žiaričov, nielen ambulantne, ale v Košiciach aj ústavnou formou na komfortných a špeciálne rádiohygienicky zabezpečených 6 jedno a 2 dvojlôžkových izbách.

Klinika nukleárnej medicíny LF UPJŠ a INMM zabezpečuje výučbu nukleárnej medicíny a rádio hygieny v slovenskom aj anglickom jazyku, v rozsahu 1/1 v oboch semestroch. Podieľa sa na vedecko-výskumných projektoch a je školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium aj v špecializačnej príprave v odbore endokrinológia. Spolupracujeme s inými klinickými a predklinickými pracoviskami LF UPJŠ. Zapojení sme do posudzovania doktorandských aj habilitačných prác na Slovensku a v Českej republike a sme editormi v zahraničných odborných časopisoch.

Hlavné odborné témy, na ktoré sa zameriava KNM a INMM sú:

  • Metabolická a receptorová SPECT/CT diagnostika neuroendokrinných nádorov a CNS.
  • Využitie PET/CT v nádorovej a neurologickej diagnostike.
  • Zobrazovacie metódy v diagnostike zápalov pohybového systému.
  • Špeciálne funkčné techniky hodnotenia motility GIT pri diabetickej neuropatii.
  • Prínos 2-fázovej scintigrafie skeletu v diagnostika profesionálnych ochorení lakťového kĺbu.
  • Hodnotenie prínosu SPECT/CT u vertebropatií a iných ochorení pohybového systému.
  • Terapeutické postupy pomocou otvorených žiaričov.

Študuj na UPJŠ