Prejsť na obsah

História kliniky

0minút, 43sekúnd

V roku 1971 vzniklo Oddelenie pre liečbu popálenín ZUNZ VSŽ v Nemocnici Košice-Šaca založené primárom MUDr. Štefanom Šimkom CSc. so zameraním na riešenie termických úrazov hutného kombinátu. Išlo o prvé pracovisko svojho druhu na území Slovenska.

V roku 1973 sa oddelenie pretransformovalo na Centrum pre liečbu popálenin Nemocnica Košice-Šaca. Na základe výsledkov dosiahlo pracovisko európsky charakter. Od roku 1997 sa centrum stalo Klinikou popálenín a rekonštrukčnej chirurgie pod vedením prednostu MUDr. Jána Babíka CSc. V roku 1998 vzniklo 1. dermato-kozmetické centrum, postupne sa rozvíjala plastická, estetická a rekonštrukčná chirurgia. Klinika sa zaslúžila o vznik Spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof na Slovensku a sama sa podieľala na riešení niektorých hromadných úrazov.


Študuj na UPJŠ