UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Oznamy

 

OZNAM

Termíny skúšok

KOP oznamuje termíny štátnych skúšok pri prekročení štandardnej dĺžke štúdia a to 18. 12. 2018 a 15. 1. 2019. Študenti sa môžu prihlásiť mail. helena.valkova@upjs.sk

 

 

Praktické cvičenia na súde

KOP oznamuje všetkým študentom  1PM2, že dňa 18. 9. 2018 o 11:40 h v P01 na úvode prednášky z predmetu CPP III budú podané informácie o absolvovaní predmetu Praktické cvičenia na súde.

 

KOP oznamuje termíny na skúšku z predmetu OPH II a to: 23.8., 30.8., 4. 9., 11.9., 24.9., 2.10., 9.10., 2018 pre  študentov, ktorí sa zúčastnili študijného programu ERAZMUS+ . Študenti sa môžu prihlásiť na  mail: helena.valkova@upjs.sk

 

 

KOP oznamuje študentom, že  náhradný termín obhajoby bakalárskych prác bude dňa

22. 8. 2018 o 9:30 h.Prosíme študentov, aby sa na obhajobu prihlásili mail: helena.valkova@upjs.sk

 

 

 

POKYN

KOP oznamuje študentom, aby pri odovzdaní záverečných prác (diplomové a bakalárske práce) doručili  na katedru  práce:

2 x v tlačenej podobe, 1 x v elektronickej podbobe CD, 2 x licenčnú zmluvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 25.09.2018