UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Oznamy

2017/2018

NÁHRADNÝ TERMÍN: Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia stanovila náhradný termín pre obhajoby bakalárskych prác na  pondelok,  20. augusta 2018  od 9.00 h

TERMÍNY pre obhajoby záverečných prác a pre ŠS z Pracovného práva  v  a. r. 2017/2018

NÁHRADNÝ TERMÍN: Katedra PPaPSZ stanovila náhradný termín pre štátne skúšky z predmetu „Pracovné právo“ na  pondelok, 4. júna 2018  od 8.00 h.

 

 Opravný test z Pracovného práva III. pre 1. ročník magisterského štúdia (externé štúdium) sa uskutoční dňa 9. 5. 2018 o 13:15 hod. v miestnosti PO7.

Opravný test z Pracovného práva I. pre 2. ročník BŠP externého štúdia sa uskutoční dňa 9. 5. 2018 o 13:15 hod. v miestnosti P07. Kto sa v tento deň nebude môcť zúčastniť písania opravného testu, má možnosť si opravný test napísať dňa 15. 5. 2018 o 8:00 hod. v miestnosti P05. Upozorňujeme, že študent má možnosť písania opravného testu iba v jednom z dvoch možných termínov (buď dňa 9. 5. 2018 o 13:15 hod. alebo dňa 15. 5.2018 o 8:00 hod.).  Termín 15. 5. 2018 NIE JE termínom pre písanie ďalšieho opravného testu z dôvodu neúspešne absolvovaného opravného testu 

 

 

3. ročník študentského sympózia z pracovného práva s názvom: Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. až 7. apríla 2018 v Danišovciach

Dôležité informácie a tézy 3. ročníka študentského sympózia

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom "Starostlivosť o zdravie zamestnanca", ktorá sa uskutoční v dňoch 6. až 8. júna 2018 (Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec). Ďalšie informácie dostupné na:  https://dusevnezdravie.upjs.sk/

 

2016/2017

                                                                                  

  Opravný test z Pracovného práva I. pre 2. ročník BŠP externého štúdia sa uskutoční dňa 9. 5. 2017 o 13:15 hod. v miestnosti č. P13.

 

2. ročník študentského sympózia z pracovného práva s názvom: Zákonník práce do každej ruky alebo lingvistika a sankcie v pracovnom práve (12. až 13. máj 2017 v Danišovciach)

Tézy študentského sympózia (2. ročník)

Dôležité informácie k 2. ročníku študentského sympózia

 

            NÁHRADNÉ TERMÍNY:

  • Štátna skúška: Katedra PPaPSZ stanovila náhradný termín pre štátnu skúšku z predmetu  „Pracovné                             právo“ na deň 5.6.2017 o 10.30 h.
  • Obhajoby BP:   Katedra PPaPSZ stanovila náhradný termín pre obhajoby BP na deň      

                                     18.8.2017 o 9.30 h.

                                  

                                 

 

2015/2016

Obajoba bakalárskych prác v ak. roku 2015/2016

Obhajoba diplomových prác v ak. roku 2015/2016

 

 1. ročník študentského sympózia z pracovného práva s názvom: Ochrana súkromia zamestnanca (8. až 9. apríl 2016 v Danišovciach)

Tézy študenstského sympózia

Oznam o konaní 1. ročníka študenstkého sympózia

 

 


Posledná aktualizácia: 29.06.2018