UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

Personálne obsadenie

 

 
História

 

 
Archív

 

 
Výučba

 

 
Nástenka

 

 

Dokumenty

 

 

Fotogaléria

 

 
Výskum

 

 
Konferencia 2022

Anki

Posledná aktualizácia: 12.05.2022