UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

Personálne obsadenie

 

 
História

 

 
Archív

 
Výučba

 

 
Nástenka

 

 

 

Dokumenty

 

 

Fotogaléria

 

 
Výskum

 

   

 

 

Anki

 

 

Posledná aktualizácia: 20.10.2021