UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Oznamy

 

 

KOP oznamuje študentom, že náhradný termín obhajoby bakalárskych prác bude dňa 16. 8. 2022.Študenti sa môžu prihlásiť na sekretariát katedry: mail: helena.valkova@upjs. sk

 

 

KOP oznamuje študentom pri prekročení štandardnej dlžky štúdia , že termíny štátnej skúšky z predmetu Občianske právo sa uskutočnia  7. a 8. júna 2022. Študenti sa môžu prihlásiť na sekretariát katedry: mail: helena.valkova@upjs. sk

 

 

Ponuka na študijnú literatúru 

Občianske právo hmotné 3. vydanie

Právo duševného vlastníctva

 

 

 

 

Pokyn k priebehu dištančnej forme skúšok

 

KOP oznamuje študentom, že konzultačné hodiny vzhľadom na pandemickú situáciu je potrebné dohodnuť s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Posledná aktualizácia: 20.06.2022