UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

OZNAMY

OZNAM 

KOPaHP oznamuje študentom, že opravný zápočet z predmetu Obchodné právo II  sa uskutoční dňa 10.12.2021 o 14.00 hod.

OZNAM 

KOPaHP oznamuje študentom, ktorí majú povolenie vykonať skúšku z predmetu Obchodné právo III. v zimnom semestri termíny  skúšok a to: 21.12.2021, 4.1.2022, 13.1.2022, 18.1.2022, 25.1.2022 a 2.2.2022. Študenti sa môžu prihlásiť mail: helena.valkova@upjs.sk

OZNAM 

Katedra obchodného a hospodárskeho práva oznamuje študentom denného a externého štúdia v oboch stupňoch, že postupové skúšky zo všetkých predmetov zabezpečovaných touto katedrou budú v akademickom roku 2020/2021 prebiehať nasledovne:

  • ústne skúšky budú realizované prostredníctvom aplikácie MS Teams, pričom požiadavkou pre absolvovanie ústnej skúšky je plne funkčné zvukové a obrazové príslušenstvo (kamera, mikrofón, reproduktory) výpočtovej techniky študenta. Približný čas trvania ústnej skúšky bude 30 minút (z toho 10 minút príprava a 20 minút monologická a dialogická časť odpovede študenta). Výber otázok zo strany študenta bude zachovaný, a to v rozsahu otázok zverejnených na webovej stránke fakulty. Pred konkrétnym termínom ústnej skúšky bude študent zaradený na určitý čas skúšobného dňa, o čom bude upovedomený v úvode skúšky prostredníctvom udalosti v MsTeams. Uvedené však nezbavuje študenta povinnosti byť pripravený zahájiť ústnu skúšku kedykoľvek na vyzvanie skúšajúceho v prípade, ak sa predchádzajúci študent termínu nezúčastní, respektíve ak sa predchádzajúci študent rozhodne na otázky neodpovedať. 

 

OZNAM

KOPaHP oznamuje študentom, že termín pre štátnu skúšku pri prekročení štandardnej dlžky štúdia   z predmetu Obchodné právo bude 12. 1. 2021. Prosím študentov, aby sa  prihlásili na skúšku mail: helena.valkova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 02.12.2021